Equinor boret tørt på Gjøkåsen i Barentshavet
Glenn Stangeland
12. februar 2019
Foto: Equinor
Equinor boret tørt på Gjøkåsen i Barentshavet
Glenn Stangeland
12. februar 2019

Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 857, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7132/2-1. Gjøkåsen.

Brønnen er tørr, melder Oljedirektoratet.

Brønnen er boret om lag 175 kilometer nord for Vardø, sørøst i Barentshavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- og tidligjura alder (Stø-, Nordmela-, Tubåen- og Fruholmenformasjonen). Sekundære letemål var reservoarbergarter av tidligkritt og sentrias alder (øvre del av Snaddformasjonen).

Brønn 7132/2-1 påtraff i primært letemål om lag 15 meter sandsteinsreservoar av god reservoarkvalitet i Støformasjonen. I Nordmela-, Tubåen- og Fruholmenformasjonen ble det påtruffet om lag 25 meter sandsteinsreservoar av meget god reservoarkvalitet.

I sekundært letemål i undre kritt ble det ikke påtruffet reservoarbergarter. I øvre del av Snaddformasjonen ble det påtruffet vannfylt sandsteinsreservoar på til sammen om lag 30 meter med moderat til god reservoarkvalitet.

West Hercules skal nå bore undersøkelsesbrønn 7132/2-2 i samme utvinningstillatelse.