Equinor fant bare gass nord for Wisting
Pressemelding
22. november 2018
Foto: Equinor
Equinor fant bare gass nord for Wisting
Pressemelding
22. november 2018

Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7324/3-1, Intrepid Eagle.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer nordvest av Atlantis-funnet og 370 kilometer nord for Hammerfest.

Primært letemål var olje, men selskapet har bare påvist gass.

I primært letemål ble en total gasskolonne på om lag 30 meter påtruffet i øvre del av Snadd formasjonen, hvorav 20 meter effektivt reservoar med hovedsakelig moderat til dårlig reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påtruffet 1492 meter under havflaten.

I sekundært letemål i nedre del av Snaddformasjonen ble det også påtruffet gass i sandstein med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Gasskolonnen er uavklart da det ikke lykkes å definere en gassgradient på grunn av tett formasjon.            

I det andre sekundære letemålet ble en 15 m vannførende reservoarsandstein påtruffet i Støformasjonen, med moderat til god reservoarkvalitet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet i øvre del av Snaddformasjonen er på mellom 10 og 20 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. I den nedre delen av Snaddformasjonen anslås gassvolumet til mellom 1 og 4 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Lønnsomheten til funnet er per i dag uavklart, ifølge Oljedirektoratet.

Brønnen ble boret av West Hercules som nå skal bore avgrensningsbrønn 7122/7-7 S på Goliat-feltet i Barentshavet.