Equinor får lagre CO2 ved Troll
Glenn Stangeland
14. januar 2019
Equinor får lagre CO2 ved Troll
Glenn Stangeland
14. januar 2019

Regjeringen har gitt Equinor tillatelse til å lagre CO2 nær Troll-feltet som en del av Northern Lights-prosjektet.

Det skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

I prosjektet skal Equinor, på vegne av Gassnova, utrede muligheten for å frakte flytende CO2 med skip fra fangsanleggene på Østlandet (Fortum Oslo Varme og Norcem) til et mottaksanlegg på land og videre i rør til et permanent lager under havbunnen.

Planen er å levere en utbyggingsplan til myndighetene innen utgangen av 2019.

Investeringsanslaget ligger per i dag på mellom 7,2 og 12,6 milliarder kroner, og forventede driftskostnader på mellom 350 og 890 millioner kroner per år.