Equinor har stoppet produksjonen fra tre satelittfelt
Glenn Stangeland
17. april 2019
Foto: Equinor
Equinor har stoppet produksjonen fra tre satelittfelt
Glenn Stangeland
17. april 2019

Equinor har varslet myndighetene om produksjonsstopp på tre satelittfelt på norsk sokkel.

Feltene det dreier seg om er Fram H-Nord, Gimle og Sindre.

Ingen av de tre feltene er forventet å ha produksjon i løpet av 2019, ifølge dokumenter petro.no har fått innsyn i.

Fram H-Nord

Feltet kan ikke produsere sammen med Byrding og Fram på grunn av lavt trykk.

Feltet har hatt lavere produksjon enn forventet, og har, ifølge Oljedirektoratets faktasider, ikke levert stabil produksjon siden midten av 2017 på grunn av trykkforhold i rørledningen og slugging.

Sindre

Feltets eneste produksjonsbrønn er per i dag innestengt på grunn av lavt reservoartrykk. Produksjonserfaringene fra brønnen har vist raske trykkfall ved relativt beskjedne reservoaruttak på grunn av segmentert reservoar.

Eierne planlegger en ny produksjonsbrønn i 2020 for å påvise robust økonomi med nytt brønnkonsept. Erfaringer fra denne brønnen vil være avgjørende for å kunne planlegge videreutvikling av Sindre.

Gimle

Feltet er midlertidig nedstengt på grunn av lav reservoartrykk og dermed lav produksjon. Gjenværende ressurser er forventet utviklet ved å bore en lang brønn fra Gullfaks C i 2021, etter at produksjonserfaring fra neste brønn i nabolisensen Sindre foreligger (2020).