Equinor vil knytte Skavl og Kramsnø til Johan Castberg – i 2028 og 2044
Glenn Stangeland
9. september 2019
Illustrasjon: Equinor
Equinor vil knytte Skavl og Kramsnø til Johan Castberg – i 2028 og 2044
Glenn Stangeland
9. september 2019

Equinor har planer om å bygge ut Skavl-funnet i Barentshavet når det blir ledig kapasitet i infrastrukturen som nå bygges på Johan Castberg-feltet.

Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til.

«Rettighetshaverne er hindret av utenforliggende årsaker fordi nødvendig og tilgjengelig Equinor Energy AS infrastruktur har kapasitet tidligst i 2028. OD vurderer at funnet er modnet i den grad det er rimelig å forvente når det er planlagt produksjonsstart i 2028, og at det fremstår som sannsynlig at utvinning av Skavl vil være lønnsomt», skriver Olje- og energidepartementet.

For Kramsnø-funnet i samme nabolag, er det enda lenger frem.

«Equinor viser til at planlagt produksjonsstart for Kramsnø sannsynligvis vil være i 2044 basert på dagens produksjons- og eksportprofiler for Johan Castberg-feltet, som Kramsnø planlegges faset inn til», skriver OED.

Reservene i Skavl og Kramsnø er anslått til henholdsvis 22 og 14 millioner fat oljeekvivalenter.

Vil du ha oversikt over fremtidige letebrønner og utbyggingsprosjekter i Norge?
Prøv Petro Database gratis i 30 dager!