Equinors sju utbygginger etter Castberg og Sverdrup
Glenn Stangeland
6. februar 2019
Foto: Equinor
Equinors sju utbygginger etter Castberg og Sverdrup
Glenn Stangeland
6. februar 2019

Fraværet av store utbyggingsprosjekter i Equinor sin portefølje etter Johan Castberg og Johan Sverdrup, har lenge vært et kjent problem.

På dagens kapitalmarkedsdag skriver selskapet hvilke sju olje- og gassprosjekter som skal fylle hullet i perioden 2022-2025. 

Tre av disse befinner seg på norsk sokkel, nemlig Peon, Grand og Krafla.

Peon inneholder rundt 20 milliarder standard kubikkmeter gass. Til sammenlikning er dette litt større enn Dvalin-feltet som DEA nå bygger ut i Norskehavet. Et mulig utbyggingskonsept  for feltet er en flytende ubemannet produksjonsplattform, som potensielt kan gjøre Peon-utbyggingen til «digital pilot» i Equinor. Parallelt pågår teknisk arbeid i samarbeid med Gassco og Neptune Energy for å undersøke mulighetene for innfasing av Peon til Kollsnes eller til Gjøa.

Grand, som er en forkortelse for Grane Area Northern Development, blir en stor subseautbygging mot nettopp Grane. Innebærer boring av totalt 24 brønner, 22 enkle og to multilaterale, fordelt på fire brønnrammer. Investeringsanlaget for prosjektet er per i dag på 17 milliarder kroner. En endelig investeringsbeslutning er varslet i 1. kvartal 2020.

Krafla ønskes, fra Equinor sin side, bygget ut uten samordning med Aker BPs ressurser nord for Alvheim. Equinor sin løsning omfatter mindre fjernstyrte, ubemannede prosessplattformer, men Aker BP hevder at deres løsning, med en sentral hub for hele området, vil gi betydelig bedre samfunnsøkonomi.

De fire olje- og gassutbyggingene Equinor planlegger utenfor Norge er Bay du Nord, North Komsomolskoye, Carcará og North Platte.

Bay du Nord offshore Canada ble funnet i 2013 og er anslått å inneholde rundt 300 millioner fat olje. Planlagt bygget ut med en FPSO.

North Komsomolskoye er en større onshoreutbygging i Vest-Sibir, som Equinor vil gjennomføre sammen med Rosneft.

BM-S-8 og Carcará Nord utgjør sammen Carcará-området offshore Brasil, som inneholder om lag 2 milliarder utvinnbare fat oljeekvivalenter. Equinor er operatør for begge blokkene.

North Platte er et oljefunn som strekker seg over fire blokker i Garden Banks-området i amerikansk del av Mexicogolfen.

I tillegg planlegger Equinor tre større vindkraftutbygginger; Dogger Bank, Hywind Tampen og Empire Wind.