Vil han få tusenvis av it-systemer til snakke sammen?
Glenn Stangeland
12. april 2018
Foto: Tellef Øgrim
Vil han få tusenvis av it-systemer til snakke sammen?
Glenn Stangeland
12. april 2018

Statoil har 3000 it-systemer, fulle av vital informasjon om olje- og gassvirksomhet. Problemet er at de ikke snakker sammen. En av Fredrick Støas viktigste oppgaver er å frigjøre dataene.

Under åpningen av ABBs nye digitaliseringssenter på Slemmestad i Asker tirsdag, snakket Statoils digitaliseringssjef, Fredrick Støa, om selskapets ambisjon for bedre bruk av alle de gigabytene med data som idag ligger nærmest låst ned i et utall isolerte it-systemer.

Under Støas ledelse jobber Statoil med en overordnet dataplattform som skal hente ut data fra alle kroker av oljeselskapets servere slik at informasjonen kan bli gjort tilgjengelig for selskapets ansatte eksperter og for partnere og leverandører i prosjekter. 

Samles i felles plattform
– I dag har vi ca. 3000 it-systemer som hvert eier sine data og som gjør det vanskelig å bruk disse dataene på tvers av disse systemene. Hvis vi klarer å løsrive dataene fra applikasjonene, slik at dataene er tilgjengelige for dataplattformen, så er det langt enklere å kunne jobbe på tvers og faktisk bruke alle de dataene som vi har.

Støa tok seg tid til å forklare hvordan Statoil jobber med moteordet “digitalisering” under åpningen av ABBs nye kundesenter i Asker tirsdag. Kundesenteret demonstrerer ikke minst moderne løsninger for sanntids drift og analyse av driftskvalitet på flere av områdene der ABB jobber.

Han nevnte både programvareroboter (såkalt kunstig intelligens), fjernstyring av fysiske roboter og avansert analyse av store datamengder. Men han skyndte seg likevel å understreke at digitalisering er noe Statoil har jobbet med lenge.  Det som er nytt, og som krever ny innsats, handler selvsagt om modning av noen sentrale teknologier, som for eksempel stordata, og det faktum at selskapet ikke kan forbedre seg særlig lenger på eksisterende løsninger.

– Vi mener at vi har tatt ut forbedringspotensialet med dagens teknologi. Skal vi ta neste steg må vi tenke nytt. Det er det er vi i gang med nå, sa Støa.

Nytt senter i Bergen på vei
Det mest konkrete Støa trakk fram hos ABB var etableringen av et integrert operasjonssenter på Sandsli utenfor Bergen. Der skal noen utvalgte felt, Åsgard, Grane og Gina Krog overvåkes i sanntid. Slike sentre, Statoil har allerede ett i USA, skal gjøre det mulig å drive såkalt proaktiv støtte. Det innebærer at man oppdager et problem før det skjer, for eksempel en komponent som sinker produksjonen.

– Da kan konklusjonen for eksempel være at en reparasjon kan øke produksjonen med to prosent, sa Støa, og la til at senteret i Bergen er beregnet åbidra med produksjonsøkning på mellom 1 og 3 prosent på norsk sokkel innen 2025.

Støa understreket at Statoil selv ikke har alle løsningene på hva digitaliseringen kan gi, men at selskapet er avhengig av partnere som ABB, og at det nye senteret kan komme til å bli et viktig sted for “idemyldring”, som han sa.

Lengre levetid
Til gjengjeld nevnte ABBs sjef for digitalisering innen olje og gass, pselskapets nye olje- og gassenter, som åpnet på Bryn i Oslo 19. mars i år. 

– Der er målet å øke ytelsen i anlegg, installasjoner og fartøy. Reelle erfaringer viser at levetiden utvides med 20 prosent for maskiner gjennom umiddelbar dataanalyse. Grunnen er at den gir mye bedre  administrasjon av utstyret, prosesser og risiko, sa ABBs Espen Storkaas.