Fant «spor av olje» i Klaff, men vet ikke om den er produserbar
Pressemelding
16. juli 2019
Fant «spor av olje» i Klaff, men vet ikke om den er produserbar
Pressemelding
16. juli 2019

Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 502, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/5-7, Klaff.

Brønnen er boret om lag én kilometer vest for oljefeltet Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen.

Brønnen ble boret om lag 110 meter inn i grunnfjell, hvorav 77 meter med forvitret og oppsprukket grunnfjell med dårlige til moderate reservoaregenskaper. I den øvre delen av grunnfjellet traff brønnen på spor av olje i en sone på om lag 19 meter, melder Oljedirektoratet.

Det er foreløpig ikke mulig å fastslå om oljen er produserbar eller bare residuell. Ingen sedimentære bergarter ble påtruffet i øvrige nivå. I påvente av ny informasjon og tolkning av innsamlede data blir brønnen inntil videre klassifisert som tørr, skriver OD.