Dom fra Høyesterett: Permitterte har fått for lite lønn
Glenn Stangeland
1. februar 2019
Foto: Transocean
Dom fra Høyesterett: Permitterte har fått for lite lønn
Glenn Stangeland
1. februar 2019

Fagforeningen SAFE vant saken om full lønnsbetaling i arbeidsgiverperioden under permittering.

Fagforeningen vant frem med sitt syn i både tingretten og lagmannsretten, og nå har også Høyesterett forkastet anken fra arbeidsgiver.

Konflikten startet da flere bedrifter innen NR-området (Norges Rederiforbund) valgte å begrense utbetalingen ved permittering i arbeidsgiverperioden til 6 G.

– Denne saken har og virkning for alle landansette som har lønn over 6G og en tariffavtale som sier full lønn under permittering. SAFE er selvfølgelig veldig fornøyd med at Høyesterett nå har forkastet anken, sier nestleder Roy Aleksandersen i SAFE til petro.no.

– Saken startet allerede høsten 2015 og først nå foreligger det endelig dom. Nå er det mange som har økonomisk krav mot sine bedrifter grunnet bedriften ved permittering i arbeidsgiverperioden reduserte utbetaling.

Høyesterett har også dømt Transocean, som var saksøkte part i saken, til å betale over 600.000 kroner i saksomkostninger til den ansatte.

Industri Energi har vært såkalt partshjelp i saken.

6G tilsvarer per i dag 581.298 kroner.