Finger i klem, luke tatt av vinden og resten av uhellene i uke 47
Glenn Stangeland
22. januar 2019
Foto: Vår Energi
Finger i klem, luke tatt av vinden og resten av uhellene i uke 47
Glenn Stangeland
22. januar 2019

Shell
Draugen
16. november

En takplate falt ned fra taket i trappesjakt innvendig i boligkvarteret. Platen falt 5 meter. Vekt 2 kg. Det var ikke pågående arbeid i området. Ingen var i nærheten da platen falt ned. Området er undersøkt for flere løse plater.

Equinor
Gullfaks/Askeladden
16. november

Røykdetektor i sløyfe mudpitrom genererte GA og gav indikasjon på røyk på flere steder på samme brannsløyfe. Disse dekker pitrom, batterirom og kraner. Alle mønstret ihht til alarminnstruks, full POB kontroll var oppnådd 23:42. Situasjon var da allerede avklart ved utsjekk av teknisk avdeling og ARL. Videre undersøkelse av teknisk avdeling viste at en detektor i sløyfe var løs, og mistet dermed kontakt med andre sensorer på sløyfe. Grunnet «voting» på sløyfesystem gir dette direkte GA.

Equinor
Oseberg
18. november

Brann detektorer i M20 modul OSB ble aktivert som medførte generell alarm og mønstring. Detektorer ble aktivert på grunn av HT – spyling i området og alarm situasjon ble avklart etter 3 min. Beredskapen ble demobilisert og normal drift ble gjenopptatt.

Shell
Draugen
16. november

Registrert trykkfall fredag kveld i system for subsea kontrollvæske for nordre vanninjeksjonstemplate (NWIT) indikerer lekkasje mot sjø. Lekkasje er estimert til 125 liter. Subsea kontrollvæske er substituert fra Oceanic HW540v2 (sort) til Oceanic HW540 E v2 (gult). På grunn av usikkerhet rundt hvor mye sort kjemikalie som er gjenværende i systemet blir utslippet vurdert konservativt som sort. Subsea kontrollsystem er stengt av, og feilsøking er iverksatt.

Equinor
Martin Linge
18. november

En person kjente brent lukt og så røyk i L70, toppen av trappesjakt i boligmodul. Vedkommende aktiverte en manuell melder som gir direkte generell alarm. Beredskapsorganisasjonen mobiliserte i henhold til alarminstruks, og situasjonen var avklart i løpet av 4 minutter. Røyken og lukten kom fra en arbeidstillatelse i U30 der sveising pågikk. Ingen videre aksjoner initiert.

Point Resources
Jotun A
11. november

Operatør hadde løsnet et 2.2 kg plastdeksel fra lysarmatur, vinden tok tak i dekselet, og operatøren mistet taket. Dekselet falt 10 meter, og landet innenfor et område som var avsperret i forbindelse med denne jobben. Det var ikke personell innenfor det avsperrete området. Fallenergi 216 joules.

Equinor
Tyrihans/Normand Leader
17. november

Forsyningsfartøy Normand Leader var på vei inn mot Transocean Encourage for lasthåndtering da en av mannskapet om bord skadet seg i en finger. Hendelsen skjedde innenfor 500 m sikkerhetssone til Encourage. Lasthåndtering hadde ikke startet. Riggen var ikke involvert i hendelsen. Den skadde ble tatt om bord på Encourage for behandling hos sykepleier. Sykpleier vurderte saken slik at det var behov for medisinsk evakuering med SAR helikopter. Hendelsen er beskrevet slik fra fartøyet: “During stowing of snatch block (25kg) on shelf inside deck store, the left pointing finger got caught between the snatch block and the shelf and the action/impact resulted in the finger tip and nail was damaged. IP in full PPE, including working gloves. IP was immediately sent to the drilling rig for medical treatment, and after evaluation by the medic the IP was med-evacuated by SAR-helicopter to shore hospital for x-ray and further treatment.”

Aker BP
Ula
17. november

Utførende tekniker skulle slå på strømbryter for portabel varmluftsvifte. Kabel var strømsatt, men for å finne den rette kabelen trakk han kabelen frem og tilbake og fikk da et strømstøt i den ene armen. Kabelen hadde skade på isolasjon etter kontakt med kabelgate og var fuktig. Etter en medisinsk sjekk hos sykepleier var personen tilbake i arbeid.

Equinor
Troll/Songa Endurance
20. november

I etterkant av en løfteoperasjon skulle en person koble fra Master link på løfteanordningen. Personen holdt i master link og startet med å bevege seg bakover for å løsne master link, da tråkket vedkommende over og vrikket ankelen. Resultatet ble enhevelse i ankelleddet. Arbeidet var del av Transocean sitt planlagte arbeid og var notert i skiftets kontroll av arbeid.Skadet person ble sendt i land med rutehelikopter for røntgen og sjekk. Røntgen avdekket ingen brudd. Personen er satt til alternativt arbeid.

ConcoPhillips
Ekofisk
21. november

Klokken 22:53 den 21.november 2018 fikk plattformen Ekofisk 2/4 X bekreftet gass alarm (2 detektorer) i gassløft headerområdet med påfølgende Gul nedstengning. Full POB kontroll (560) etter 22 minutter på Ekofisk Kompleks. Etter nedstengning av deluge-anlegget og utsjekk med beredskapspersonell 23:45 ble det bekreftet ingen gass deteksjon. Beredskapsressurser offshore demobiliserte 23:49 med påfølgende normalisering. Plattformen forblir nedstengt inntil feilkilden er identifisert og korrigert.

Equinor
Goliat
19. november

Luke på 2,8 kg funnet på vest-landing 20.11.2018 ca. kl. 18:30. Personen som fant luken meldte fra. Luken tilhører skapet til 97JC501, og den har falt 26,5 meter. Den hadde vært festet med to hengsler, der det ene hengselet var borte (sveisen brukket av). Identisk luke på andre siden av skapet ble kontrollert, og den ble sikret ekstra med stålstrips. I perioden mandag 19.11. til tirsdag 20.11. var det storm på Goliat, med 40-45 knop vind på ca. 260 grader og over 50 knop i kastene. I samme periode ble det ikke gjennomført kranoperasjoner på Goliat og landingsområdene var derfor ikke i bruk. Landingsområde vest er det sekundære landingsområdet og relativt lite brukt og svært lite beferdet. Det var ingen personer i nærheten under hendelsen.