Godkjenner PUD-er for Duva, P1 og Solveig – 16,5 mrd. i investeringer
Glenn Stangeland
26. juni 2019
Foto: Neptune Energy
Godkjenner PUD-er for Duva, P1 og Solveig – 16,5 mrd. i investeringer
Glenn Stangeland
26. juni 2019

Tirsdag godkjente olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg utbyggingsplanene for Duva-feltet og Gjøa P1-prosjektet samt Lundin sin Solveig-utbygging, alle i Nordsjøen.

Det skal investeres rundt ti milliarder kroner i de Duva- og P1-prosjektene. Samlede utvinnbare ressurser er anslått til 120 millioner fat oljeekvivalenter, fordelt på 32 millioner fat på Gjøa P1 og 88 millioner fat på Duva. Begge utbyggingene har planlagt oppstart rundt årsskiftet 2020/2021. De skal tilknyttes Gjøa-plattformen som driftes med kraft fra land. Dette gir de nye feltene lave utslipp til luft.

– Utbyggingen av Duva og Gjøa P1 bidrar til å sikre god utnyttelse av Gjøa-plattformen. Samlet investeres det nå 20 milliarder kroner i Gjøa-området. Dette er i tråd med regjeringens petroleumspolitikk som legger vekt på langsiktig og lønnsom utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Det gir arbeidsplasser, inntekter og ringvirkninger til glede for hele landet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Solveig-feltet ble påvist i 2013 og vil bli bygd ut som en tilknytning til Griegfeltet på Utsirahøyden. Investeringene er beregnet til 6,5 milliarder kroner, og utvinnbare reserver er anslått til om lag 58 millioner fat oljeekvivalenter. Planlagt produksjonsstart er i 2021. Solveig-feltet bygges som et undervannsanlegg knyttet opp til Grieg-plattformen og det vil bli boret tre oljeprodusenter og to vanninjektorer.

– Utbyggingen av Solveig-feltet går inn i rekken av prosjekter på Utsirahøyden i Nordsjøen. Med felt som Grieg og Sverdrup, er Utsirahøyden blant de viktigste områdene på norsk sokkel. Solveig bidrar til å sikre god utnyttelse av Grieg-plattformen. Dette er i tråd med regjeringens petroleumspolitikk der en tar i bruk ledig kapasitet i infrastrukturen på sokkelen, sier olje- og energiminister Kjell- Børge Freiberg (FrP).

Totale investeringer i utbyggingen er anslått til 6,5 milliarder kroner. Operatøren forventer et norsk innhold på over 60 prosent.