Gunnvald var tørr
John Økland
12. desember 2018
Gunnvald var tørr
John Økland
12. desember 2018

Equinor har boret tørt på Gunnvald-prospektet i Norskehavet.

Oljedirektoratet melder følgende om brønnen – som ligger i lisens 751 sørøst av Njord:

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Tofteformasjonen, og sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Tiljeformasjonen, begge av tidligjura alder.

I det primære letemålet traff brønnen på Tofteformasjonen på om lag 115 meter, hvorav effektive reservoarbergarter på 75 meter med sandstein av god til meget god reservoarkvalitet. Reservoaret er vannførende med spor av olje.   

Tiljeformasjonen på om lag 215 meter ble påtruffet i det sekundære letemålet, med effektive reservoarbergarter på 155 meter med sandstein, hovedsakelig av god til meget god reservoarkvalitet. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det var Deepsea Bergen som boret Gunnvald.

Riggen skal nå bore Bergand-prospektet for Equinor i Nordsjøen.