Har tatt Grand ett steg nærmere utbygging – skal investere 17 mrd.
Glenn Stangeland
18. juni 2019
Foto: Glenn Stangeland
Har tatt Grand ett steg nærmere utbygging – skal investere 17 mrd.
Glenn Stangeland
18. juni 2019

Equinor bekrefter overfor petro.no at eierne har tatt en DG2-beslutning for Grand-prosjektet.

– Utbyggingen av Grand vil sørge for at vi får produsert mer reserver via Grane. Dette blir et stort subseaprosjekt med mange og kompliserte brønner. Vi har nå startet feedarbeidet og planlegger å ta en investeringsbeslutning om ett års tid, sier Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring.

Investeringsanlaget for prosjektet er, ifølge dokumenter petro.no har fått innsyn i, på 17 milliarder kroner.

24 brønner

Konseptvalget ble tatt i november, og anbefalt utbyggingsløsning er en subseatilknytning til Grane som innebærer boring av totalt 24 brønner, 22 enkle og to multilaterale, fordelt på fire brønnrammer.

Foreløpig er det ikke bestemt hvilken type rigg som skal brukes, men havdypet i området er på mellom 120 og 130 meter, og dermed bør både jackup- og flyterigger være aktuelle for jobben.

Det vil bli installert to produksjonsrørledninger og en rørledning for gassløft samt to kabler fra Grane-plattformen til de nye brønnrammene for tilførsel av strøm, fiberoptikk. hydraulikk og kjemikalier.

Produksjonen er tidligst planlagt å starte fjerde kvartal 2022. Det er videre planlagt å produsere volumene fra Grand fram til Grane-feltets egen produksjon etter planen stanser i 2043.

Like stort som Goliat

Brønnene på Grand vil, ifølge Equinor, kunne produsere lengre, men Grane-feltets økonomiske levetid, med økonomisk cut-off i 2043, er lagt til grunn for prosjektet.

Forventede reserver er antatt å være 29,6 millioner standard kubikkmeter olje, som tilsvarer 186 millioner fat. Til sammenlikning er dette cirka like mye olje som i Goliat-feltet i Barentshavet.

Partnerskapet består av Equinor, ConocoPhillis, ExxonMobil og Petoro.