Her jobber de med Equinor-prosjekter for 15 milliarder kroner
Glenn Stangeland
3. mai 2019
Foto: Glenn Stangeland
Her jobber de med Equinor-prosjekter for 15 milliarder kroner
Glenn Stangeland
3. mai 2019

Det sveises og løftes, måles og diskuteres hos Aibel i Haugesund.

Etter noen magre år, er det igjen lyden av business som preger Risøya.

– Det er bra trøkk nå, sier konsernsjef Mads Andersen i Aibel.

Torsdag viste han Equinors Arne Sigve Nylund rundt på verftet og ga ham siste oppdateringer om prosjektene. Med petro.no på slep.

Arne Sigve Nylund besøkte Mads Andersen og Aibel sitt verft i Haugesund denne uka.

 

Fyller kaier og haller

Equinor bidrar nemlig sterkt til å fylle både kaier og haller på verftet i Haugesund med Troll gass-modul, Snorre Expansion, Dvalin og oppgradering av Njord B oljelagerskip. I tillegg starter arbeidet med en ny prosessplattform til Johan Sverdrup-feltet i midten av denne måneden.

– Medregnet kontraktene for vedlikehold og modifikasjoner, utfører Aibel per i dag oppdrag for oss med verdi på rundt 15 milliarder kroner, sier Nylund til petro.no.

Dette er prosjektene Aibel jobber med for Equinor

  • Vedlikehold og modifikasjoner – Seks års rammavtale på totalt 14 offshoreintallasjoner og fire onshorefasiliteter.
  • Johan Sverdrup oppkobling – Forberede og utføre oppkobling av boreplattform, prosessplattform og bro. Kontraktsverdi 600 millioner kroner. Sluttføres innen utgangen av 2019.
  • Snorre Expansion – EPCIC-kontrakt for ombyggingen av Snorre i forbindelse med utvidelsen av feltets levetid. Verdi 1,6 milliarder kroner. Sluttføres innen utgangen av 2021.
  • Troll C gassmodul – EPCI-kontrakt for gassmodulen som sendes ut i havet om kort tid. Kontraktsverdi 600 millioner kroner. Sluttføres innen utgangen av 2019.
  • Njord Bravo FSU – oppussing og levetidsforlengelse for lagringsskipet på Njord. Skipet ligger p.t. i Haugesund. Kontraktsverdi på 1,3 milliarder kroner. Prosjektet sluttføres våren 2020.
  • Dvalin – Aibel bygger to nye moduler og klargjør Heidrun for å ta imot produksjon fra gassfeltet. DEA er operatør for utbyggingen, mens Equinor opererer vertsplattformen. Sluttføres innen utgangen av 2020.
  • Johan Sverdrup P2 – Ny prosessplattform bygges som del av fase 2 av utbyggingen. Kontraktsverdi på 8 milliarder kroner. First steel planlagt medio mai. Leveranse til kunde i 2022.
  • Johan Sverdrup kraft fra land – EPC-kontrakt for elektrifiseringsanlegg for Sverdrup. Kontratsverdi 500 millioner kroner. Sluttføres innen utgangen av 2021.
Stor aktivitet i hallene til Aibel på Risøya.

Hva skjer etter 2022?

Ifølge Andersen har Aibel per i dag en ordrekatalog på 17 milliarder kroner, noe som sikrer høy aktivitet i nær to år fremover.

Spørsmålet er hva som skjer etterpå, både for Aibel og resten av leverandørindustrien.

Equinor mangler større norske utbyggingsprosjekter etter at Johan Castberg og Johan Sverdrup er fullført, men Nylund mener at det likevel vil være mye å gjøre også etter 2022.

– Levetidsforlengelser og økt utvinning vil bli viktig og vil gi mye aktivitet knyttet til vedlikehold og modifikasjoner. Vi har også mange subseatilknytninger som skal bygges ut, og dette vil kreve ombygginger og utvidelser på eksisterende plattformer. Så håper vi selvsagt at vår høye leteaktivitet skal gi nye større utbygginger på litt lengre sikt, sier han.

Njord-skipet ligger til kai for en full oppussing. Etterpå skal det tilbake på feltet.

Mistet 1300 i nedturen

Mads Andersen har stor tro på at Aibel vil sikre seg en betydelig bit av kaken, også i årene fremover.

– Mindre og mellomstore modifikasjoner er selve kjernen i det vi holder på med, så der er vi særs godt posisjonert. Dersom oljeprisen holder seg stabil og vi unngår en ny kostnadsgalopp, er jeg sikker på at norsk leverandørindustri har mange gode år foran seg.

– Og så ser vi i tillegg store muligheter innen offshorevind.

– I forrige opptur hadde dere en plan om å rekruttere 1000 nye medarbeider hvert år. Hvilke vekstplaner har dere nå?

– Vi har vært gjennom noen krevende år og måtte si opp 1300 av våre fast ansatte. Nå er det en forsiktig optimisme i bransjen, men ingen grunn til å ta av. Vi har planer om en viss oppbemanning, men vil primært bruke innleie for å ta de største aktivitetstoppene.