Ineos venter på ledig kapasitet på Valhall for Mjølner
Glenn Stangeland
26. juni 2019
Foto: Aker BP
Ineos venter på ledig kapasitet på Valhall for Mjølner
Glenn Stangeland
26. juni 2019

Da Ineos kjøpte olje- og gassavdelingen til Dong Energy, var Mjølner-funnet i Nordsjøen en del av pakken.

Den nye operatøren har planer om å bygge ut funnet, men per i dag er det ikke ledig kapasitet i infrastrukturen i området.

«Ineos anser Valhall som eneste aktuelle tilknytningsløsning for Mjølner, og Valhall er i dag ikke i stand til å motta volumer fra Mjølner. Ineos anslår at en eventuell utbygging av Mjølner ikke kan igangsettes før omkring 2021», skriver Olje- og energidepartementet i et dokument petro.no har fått innsyn i.

Ineos har søkt om fritak for arealavgift for funnet, og dette er innvilget av departementet.

Det er to kriterier som må være oppfylt for at fritak kan gis:

1. Rettighetshaverne må være hindret av utenforliggende årsaker

2. Prosjektet/ressursen må være tilstrekkelig moden(t)

«Situasjonen for Mjølner er uforandret siden forrige søknad om fritak. Det er ikke identifisert ledig kapasitet i tilknytningsmulighet som er aktuelle per i dag. Det anses således å foreligge en hindring som skyldes utenforliggende årsaker», skriver OED.