Kjøkkenmaskin falt i gulvet, syklist traff bjelke og de andre uhellene i UKE 43
John Økland
4. januar 2019
Ivar Aasen. (Foto: Aker BP)
Kjøkkenmaskin falt i gulvet, syklist traff bjelke og de andre uhellene i UKE 43
John Økland
4. januar 2019

Equinor
West Phoenix
19.oktober

Beskrivelse av hendelsen/tilløpet: For to dager siden ble en kranbom truffet av ett løft som bøyde en slangebeskytter på bom. Skaden ble vurdert som ufarlig og operasjon fortsatte. Den 19.10 kl 06:40 falt slangebeskytter av. Den veide 2,3 kg og falt 3.6 m, tilsvarende energi er beregnet til 82 joule. Det var en person i området 4 m fra hendelse når gjenstanden falt ned, antar vind eller rig bevegelse utløste fallet av gjenstand. Under endrede omstendigheter kunne person vært truffet under bruk av kran. Det var ingen personskade i forbindelse med hendelsen. Hendelsen blir gransket. Gransknings ledelse vil ankomme riggen på Mandag den 22.10.18. Hendelse er foreløpig gradert som en GUL hendelse.

Equinor
Hammerfest LNG
21. oktober

Stillas møntør var I ferd med å rive en løftebukk. Han lener seg mot en vange som viser seg å være løs, og falle I bakken fra ca. 1,5 meter. Han er alene på arbeidsstedet når ulykken inntreffer, kollegaen hans er på dette tidspunktet ikke på arbeidsstedet. Stillas montøren faller da ned og lander på skulderen, og hjelmen faller av I det han treffer bakken og han får ett kutt over det ene øret. Denne blødningen stopper relativt fort. Men vedkomne blir fraktet til Hammerfest sykehus akkuttmottaket. Etter røntgen viser det seg at stillas montør har brudd I skulderblad. Og må sy noen sting ved øret.

ConocoPhillips Skandinavia
Ekofisk/ Ekofisk 2/4-Z
20. oktober

Ved pågående ISO-TT arbeid i høyden, ramlet aluminiumspade ned til intervensjonsdekk (10 meter). Fallenergi 157J. Personen som jobbet i høyden trodde karabinkrok på spade var korrekt innfestet til TT-sele, noe den ikke var. Området under var sperret av i forbindelse med jobben og det var ikke personell innenfor sperringen. Ingen skade på personell eller utstyr.

Spirit Energy
Oda/Maersk Interceptor
22. oktober

Fallende gjenstand til Boredekk – brakett for høyde sensor til Top Drive; dimensjon 5×40 cm, vekt 0,560 kg, fallhøyde 10m = 55 joule. Braketten er lokalisert 10m over boredekk. Den løsnet fra innfestingen, falt ned på mud slangen og videre ned på boredekk. Området den landet er innenfor aktiv rød sone (avsperret område) og ingen personer var innenfor sperringen under hendelsen.

Gassco
Kårstø
17. oktober

Person valgte å sykle utenom sykkelsti/vei på betongdekke (kulvert) under piperack sør for weirbox CA 14. Den skadde hadde fokus på å komme under en lav kabelgate og observerte ikke en stålbjelke i hodehøyde foran kabelgate. Vedkommende traff stålbjelken og falt av sykkel. Den skadde ble kjørt til legevakt for sjekk, og ble innlagt over natten for observasjon. Dette er ikke en etablert sykkelsti, men en kabelkulvert med betonglokk som går under en rørgate. Hendelsen er klassifisert som gul 3 faktisk og gul 3 potensiale. Klassifisering baserer seg på sykemelding/fravær

AS Norske Shell
Draugen
23. oktober

15:30 gikk en varmedetektor av i bysse som førte til mønstring av plattformen. Innen noen få minutter var alarmen sjekket ut og klarert. Mønstring avsluttet innen 5-6minutt.

Equinor
Statfjord
23.oktober

Technical incident resulted in minor undesired pressure change. Ref. NORSOK U-100 A.2 d

Equinor
Gina Krog/Ragnfrid FSO
24. oktober

Under arbeid med varmeveksler til ferskvannsgenerator vart person eksponert for steam/varmt vann som medførte andre grad brannskade på deler av overkropp, ikke i ansiktet.

Equinor
Veslefrikk B
24. oktober

Brannpumpe A på Veslefrikk B ble tatt ned for vedlikehold 24.10.2018 kl 07:00. Vedlikeholdet av brannpumpen har tatt lenger tid enn planlagt, og vil etter nåværende plan bli ferdigstilt og tilbake i drift 26.10.2018 kl 19:00. Risikoreduserende tiltak vil være ihht styrende dokumentasjon (WR0213 tillegg for Veslefrikk – Tiltak ved brannvannspumper ute av drift).

Aker BP
Ivar Aasen
25. oktober

Kjøkkenmaskin faller i gulvet da underliggende ben knekker. Kjøkkenmaskin veier 50kg og faller 0,6 meter. Dette skjer under normal bruk av maskin. Kokken hører ett smell og ser at kjøkkenmaskin har falt i gulvet. Det ses at ben under kjøkkenmaskin har knekt. Det var ikke fare for personskade da det ikke befant seg noen i umiddelbar nærhet av maskinen når den falt, men kunne under endrede omstendigheter ha ført til personskade.

Aker BP
Valhall/Hod
24.oktober

I forbindelse med bruk av morakniv stakk skadet person seg i låret. Oppsøkte sykepleier på innretningen og fikk sydd sår med 3 sting.

Equinor
Heidrun B
24.oktober

Heidrun B kontrollrom fikk alarm på lavt hydraulikknivå på thruster nummer 1. Thrusteren ble stoppet og hydraulikk avstengt. Lekkasje til ble identifisert. 20 liter Morlina S2 BL5 er tapt til sjø. Stopp av thruster får ingen operasjonelle konsekvenser. Utbedring er under planlegging.

Lundin Norway
Edvard Grieg
24.oktober

I etterkant av delugetest og påfølgende nedfersking av områder og systemer, ble deluge i C21 og C22 utilsiktet utløst da «in-ball»-ventiler mistet trykk og åpnet. Generell alarm ble aktivert og personell mønstret i henhold til alarminstruks. Situasjonen ble avklart etter 4 minutter, men mønstring ble fullført.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.