Klasser Regalia på Averøy før oppdrag i UK
Frode Rabbevåg
21. mars 2019
- Averøy Industripark er i full gang med klassingen av Regalia, forteller daglig leder Frank I. Ellingsen. (Foto: Frode Rabbevåg)
Klasser Regalia på Averøy før oppdrag i UK
Frode Rabbevåg
21. mars 2019

For første gang utføres det en 5-års klassing av en rigg nord for den 62. breddegrad i Norge.

Averøy Industripark er i gang med klassingen av boligriggen Regalia før den skal over til engelsk sektor av Nordsjøen på en 60-dagers kontrakt.

Regalia kom til Averøy Industripark i juni i fjor og har lagt i varmt opplag ved anlegget i Smedvågen på Averøy i ni måneder. Prosafe som eier Regalia kunngjorde oppdraget i UK i desember, og 1. mars kunne Averøy Industripark starte opp klasse- og reaktiveringsarbeidene som skal være klare til 1. mai.

Jobb for lokale bedrifter

– Det er ikke det største prosjektet vi har hatt, men likevel et betydelig oppdrag for et selskap som vårt, sier daglig leder Frank I. Ellingsen i Averøy Industripark. Av arbeidet som skal gjøres er blant annet undersøkelser av skrog under vannflaten, sjekk av kraner, NDT-testing av stål og sveiser, sjekk av livbåter og annet redningsutstyr, sjekk av brannvernutstyr og ulike generelle vedlikeholdsoppgaver som oppussing av byssen om bord.

– Siden dere er en prosjektorganisasjon, gir vel dette betydelige oppdrag til både lokale og nasjonale selskap?

– Ja, av lokale selskap har vi blant annet leid inn Abyss til undervannsarbeider, Solid Tech, Averøy Brannvern og et lokalt cateringfirma til å levere mat. Akkurat nå er 70 personer i arbeid på riggen, men vi har så langt i mars hatt rundt 300 ulike personer innom, forklarer Ellingsen.

Han legger til at det er billigst å leie inn lokale firma siden de da sparer både reise- og oppholdsutgifter, men noen spesialister er hentet inn både nasjonalt og internasjonalt.

60-dagers kontrakt

Boligriggen Regalia til Prosafe ble bygd i 1985, men gikk gjennom en 20-års livstidsforlengelse i 2009. Oppdraget i engelsk sektor av Nordsjøen er på 60 dager med en opsjon på ytterligere 30 dager og starter i juni. Riggen skal der ligge på DP og knyttes opp med gangvei til en plattform.

Klassearbeidene på Averøy skal være avsluttet innen 1. mai og riggen vil da gå over til England.

– Vi har etter dette ingen avtale om noen nye rigger til kai her, sier Frank I. Ellingsen ved Averøy Industripark. Vi ser på ulike muligheter for nye oppdrag, men har ingen nye kontrakter på plass foreløpig, legger han til.