Leiv Eiriksson skal bore pilothull på Luno 2
Glenn Stangeland
22. februar 2019
Foto: Ocean Rig
Leiv Eiriksson skal bore pilothull på Luno 2
Glenn Stangeland
22. februar 2019

Lundin skal bruke Leiv Eiriksson til å bore og plugge pilothull på fem brønnlokasjoner på Luno 2.

Dette ifølge en søknad til Miljødirektoratet.

Brønnene skal bores for å undersøke om det er grunn gass med strømningspotensiale på de planlagte brønnlokasjonene. Kaks boret med vannbasert borevæske vil bli sluppet ut. Brønnene vil deretter bli plugget og forlatt.

Dersom det avdekkes grunn gass på en eller flere av lokasjonene, vil Lundin bore opp til fem ekstra pilothull.

Tidligste forventede oppstart er 1. juni 2019.