Rører ikke leterefusjonen og konsesjonsrundene
NTB
NTB
17. januar 2019
Rører ikke leterefusjonen og konsesjonsrundene
NTB
NTB
17. januar 2019

Verken leterefusjonen eller konsesjonsrundene endres i plattformen de fire ikke-sosialistiske partiene har forhandlet fram.

Å få endret ordningen, har vært et sentralt krav fra Venstre i forhandlingene. Venstre argumenterer for at et strammere regime for oljenæringen er nødvendig i klimapolitikken.

«Når det gjelder oljepolitikken fikk Venstre ingen store gjennomslag. Det blir ikke permanent vern av sårbare områder, og «dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer» fortsetter. Den flate CO₂-avgiften skal ikke dobles til 1000, men trappes opp med fem prosent årlig for alle sektorer frem til 2025», skriver NRK.