– Må ikke kødde med rammebetingelsene
Glenn Stangeland
9. august 2019
Foto: Glenn Stangeland
– Må ikke kødde med rammebetingelsene
Glenn Stangeland
9. august 2019

– Norsk sokkel er fortsatt svært attraktiv, men vi må ikke kødde med rammebetingelsene.

Det var ett av budskapene olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) hadde med seg da han sammen med ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot i Olje- og energidepartementet og flere lokalpolitikere besøkte Neptune Energy og Vår Energi under en rundtur på Forus fredag. 

– Et bredt politisk flertall har sørget for stabile rammebetingelser som har vært selve grunnlaget for fremgangen i norsk oljeindustri. Slik ønsker vi i Frp at det skal fortsette, men vi ser nå at andre partier utfordrer både leterefusjonen og resten av skatteregimet. 

– Jo flere, jo bedre

Etter at leterefusjonsordningen ble innført i 2005, fikk vi et rush av nye selskaper inn på sokkelen de påfølgende årene.

Siden 2010 har tallet ligget på mellom to og seks nykommere hvert år.

I fjor ble fire selskaper godkjent som nye lisenseiere på norsk sokkel, Tyr Exploration, Mime Petroleum, Chrysaor og Dyas B.V. Så langt i år er Source Energy eneste nykommeren.

Samtidig har det skjedd en betydelig konsolidering. Store selskaper har slukt små, og store har slått seg sammen med store.

Neptune og Vår Energi er begge eksmpler på dette. Neptune kom inn på norsk sokkel med kjøpet av Engie, tidligere GDF Suez, og har seinere også kjøpt opp VNG Norge. Vår Energi ble til gjennom en fusjon mellom Eni Norge og Point Resources, som i sin tur kjøpte ExxonMobils opererte felter i Norge så seint som i 2017. Da Point Resources ble startet var dette en fusjon mellom Spike Exploration, Pure E&P og Core Energy, alle eid av HitecVision.

Så selv om internasjonale giganter som Total, ExxonMobil og Shell selger seg ned og ut av norsk sokkel, opplever altså statsråden at det er attraktivt å investere i norsk olje- og gassproduksjon.

– Stabilitet, forutsigbarhet og tilgang til attraktivt areal er nøkkelen. Jo flere selskaper som ønsker å utnytte de mulighetene vi har i Norge, jo bedre. Vår Energi og Neptune Energy er selskaper med store ambisjoner og vilje til å drive sokkelen videre, sier Freiberg.

Antall nye selskaper på norsk sokkel. (Illustrasjon: Oljedirektoratet)

– Feilslutning

Freiberg etterlyser mer realisme fra sine politiske motstandere når fremtiden til industrien diskuteres.

– Når du ønsker å utvikle ditt eget land i positiv retning, trenger du penger. I debatten i dag kan man få inntrykk av at vi kan slutte med olje og gass uten at det får konsekvenser. Det er en feilslutning. Årlige inntekter på 300 milliarder kroner lar seg ikke erstatte.

– Opplever du at det er et problem for oljeindustrien at vi har så mye penger i Norge at vi faktisk har råd til å velge vekk disse inntektene, eller i det minste kan tillate oss å vurdere det?

– Vi får i hvert fall problemer hvis vi glemmer at verdiene må skapes før de kan fordeles.