Martin Linge trenger 61 dollar fatet for å gå i pluss
Glenn Stangeland
25. oktober 2019
Foto: Equinor
Martin Linge trenger 61 dollar fatet for å gå i pluss
Glenn Stangeland
25. oktober 2019

I Statsbudsjettet kom det frem at Martin Linge-utbyggingen har gått på enda en kostnadssmell.

Det nye investeringsanslaget er på drøye 50 milliarder kroner. Det er 8 milliarder dyrere enn anslått for ett år siden og rundt 26 milliarder dyrere enn ved innlevering av utbyggingsplan i 2012.

Med dette som utgangspunkt, ba SVs Lars Haltbrekken olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg gjøre rede for hvilken oljepris prosjektet trenger for at «staten skal sitte igjen med positiv nåverdi (gå i pluss) ved Martin Linge-utbyggingen».

Statsråden har nå kommet med et skriftlig svar, og tallet er 61 dollar per fat.

«Operatørens beregninger viser at Linge-utbyggingen forventes å gi en internrente før skatt på 2,21 pst. reelt over levetiden og er beregnet til å ha forventet positiv avkastning på investert kapital (internrente) ved en oljepris på over 61 USD/fat. Linge-feltets samlede inntekter forventes å overstige summen av akkumulerte investerings- og driftskostnader i løpet av 2025», skriver Freiberg i sitt svar.

«Det er en rekke usikkerhetsmomenter knyttet til slike beregninger. Hvor lønnsom utbyggingen er, vil avhenge av blant annet prisen på den olje og gass som produseres i levetiden og hvor mye ressurser som blir realisert før nedstengning. Dette vil man først vite etter at produksjonen er avsluttet.»

Ifølge Statsbudsjettet skyldes kostnadsøkningen på Martin Linge hovedsakelig økte kostnader for innkjøp, forsinkelser, endringer på plattformdekket, økt arbeidsomfang for sammenkobling og ferdigstillelse og forlenget byggetid. Totalprisen øker også som følge av svekket kronekurs.

Planlagt produksjonsoppstart er endret fra slutten av første kvartal til tredje kvartal 2020.