OED om Peon-utbygging: – Ingen hindringer for fremdrift
Glenn Stangeland
23. april 2019
Foto: Neptune Energy
OED om Peon-utbygging: – Ingen hindringer for fremdrift
Glenn Stangeland
23. april 2019

Olje- og energidepartementet har avslått Equinor sin søknad om fritak for arealavgift for Peon-funnet.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

«Det fremkommer av søknaden at feltet i 2019 etter rettighetshavernes plan skal modnes videre, og at det er identifisert mulige teknologiske løsninger som kan bidra til videre fremdrift for Peon. Det fremkommer også at det er identifisert mulige eksportløsninger for feltet med tilgjengelig kapasitet.

Ettersom det er arbeid som kan og skal gjøres for videre modning, og det ikke foreligger eksterne hindringer for videre fremdrift, er det etter departementets syn ikke lenger grunnlag for fortsatt fritak for arealavgift for Peon, og søknaden avslås», skriver OED i sitt svarbrev til Equinor.

Operatøren har, siden Peon ble påvist i 2005, slitt med å finne en god utbyggingsløsning for funnet.

Forklaringen er spesielle geologiske egenskaper og fordi det er lang avstand til mulige vertsplattformer, begrenset kapasitet i disse og manglende kapasitet i aktuelle gasstransportsystemer.

l 2012 ble det derfor bestemt å avvente videre utvikling av prosjektet.

Større enn Dvalin

Men nå har Equinor hentet Peon fram igjen i et forsøk på å få bygget ut funnet som inneholder rundt 20 milliarder standard kubikkmeter gass.

Til sammenlikning er dette litt større enn Dvalin-feltet som DEA nå bygger ut i Norskehavet.

«I budsjettet for 2019, som nylig er godkjent i Peon-lisenene, er det lagt til grunn at feltet skal modnes til DG1-nivå innen utgangen av første halvår i 2019», skriver Equinor i en søknad til OED om reduksjon av arealavgift for området.

Vurderer digital plattform

Et mulig utbyggingskonsept  for feltet er en flytende ubemannet produksjonsplattform, som potensielt kan gjøre Peon-utbyggingen til «digital pilot» i Equinor.

«Dette innebærer at det utvikles nye digitale løsninger for feltutvikling og drift som en integrert del av feltutviklingsarbeidet. Det planlegges videre å benytte strøm fra land. I dette konseptet vil gassen fra Peon-feltet kunne transporteres direkte til Langeled som trolig vil ha ledig kapasitet til disse reservene», skriver operatøren.

Samtidig opplyser Equinor at det pågår teknisk arbeid i samarbeid med Gassco og Neptune Energy for å undersøke mulighetene for innfasing av Peon til Kollsnes eller til Gjøa.