OKEA om ny TFO-lisens: – Tror det er oversett et stort gassfunn der
Frode Rabbevåg
21. januar 2019
Foto: Frode Rabbevåg
OKEA om ny TFO-lisens: – Tror det er oversett et stort gassfunn der
Frode Rabbevåg
21. januar 2019

– Det har gått helt som planlagt. Vi har hatt seks fantastiske uker etter overtakelsen av Draugen fra Shell der feltet har vært oppe og i produksjon hver eneste dag.

Dette sier ansvarlig for drift i OKEA, Tor Bjerkestrand. Som resten av de rundt 70 ansatte selskapet nå har i driftsorganisasjonen i Kristiansund kom også Bjerkestrand fra Shell der han har vært ansatt siden 2002. Av årene som har gått etter dette har han blant annet bak seg seks år for selskapet i Midtøsten og fire år som plattformsjef på Draugen.

– Nå har vi en svært kompetent og dyktig organisasjon på Råket i Kristiansund. Eneste oppgave foreløpig er driften av Draugen-feltet, men vi er klare til å ta på oss nye oppgaver som etter hvert kommer i OKEA, påpeker han.

Hadde ikke driftsorganisasjon

Tor Bjerkestrand beskriver forskjellen på Shell og OKEA og hvordan miljøet i Kristiansund etter hvert vil få andre oppgaver enn å drifte det modne Draugen-feltet på Haltenbanken som ble funnet i 1984 og kom i produksjon i 1993. Draugen får nå en mye lengre levetid enn Shell opprinnelig hadde planlagt.

– Shell er en helt annen type oljeselskap enn OKEA. Shell har stått for flere gigantprosjekter og bygd ut store felt i Norge, mens OKEA er noe nytt på norsk sokkel, et selskap som skal utvikle små felt som kan stå på egne ben eller knytte de opp til eksisterende infrastruktur. Slike selskap har vi ikke hatt i Norge, men blant annet i Storbritannia og USA finnes det en rekke mindre oljeselskap som har en lignende filosofi. Vi har allerede bevist at vi kan få til gode prosjekter, blant annet ved at vi snudde det havarerte Yme-prosjektet fra fjerning til utbygging.

Før kjøpet av Draugen fra Shell hadde ikke OKEA egen driftsorganisasjon. Nå har de dette på plass i Kristiansund og kan selv drifte både eldre og nye olje- og gassfelt.

Vil bli best i nisjen

– Vi har som mål å bli best innen vår nisje. Sammen med et nett av dyktige underleverandører som vi har i Midt-Norge og den svært kompetente staben vi har i driftsorganisasjonen er vi klare til å bidra blant annet med Grevling som OKEA nå utvikler og nærliggende Storskrymten som vi nå har fått der det kan bli aktuelt med en felles utbygging. I den siste tildelingen av blokker etter nyttår fikk vi det vi ønsket oss, blant annet lisens 1003, der vi mener det er oversett et større gassfunn, sier Bjerkestrand.

Lisensen ligger i Norskehavet, i området mellom Tyrihans og Njord.

OKEA har som kjent sitt hovedkontor i Trondheim og er Midt-Norges eneste oljeselskap. I Trondheim har selskapet blant annet kompetanse på brønn og boring, de har driftsorganisasjonen på rundt 70 i Kristiansund, offshorearbeiderne på Draugen og en liten subseaavdeling i Stavanger som teller ni personer med ingeniørkompetanse.

– Nå skal vi utvikle dette selskapet, blant annet gjennom å trekke mer inn til Draugen gjennom nye funn i området og utvikle små funn i denne regionen som kan utnytte eksisterende infrastruktur. Med de miljøene vi har i Trondheim. Kristiansund og Stavanger kan vi ta på oss det meste, sier Tor Bjerkestrand.