OMV har avgrenset Iris-funnet – blir trolig en subseautbygging
Glenn Stangeland
24. oktober 2019
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OMV har avgrenset Iris-funnet – blir trolig en subseautbygging
Glenn Stangeland
24. oktober 2019

OMV Norge, operatør for utvinningstillatelse 644, er i ferd med å avslutte boring av en avgrensningsbrønn på gass- og kondensatfunnet Iris, om lag 20 kilometer vest for Åsgard-feltet i Norskehavet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Garnformasjonen er mellom 4 og 12 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter, som tilsvarer 25-75 millioner fat oljeekvivalenter.

Før boring var anslaget på 19-132 millioner fat.

Søsterfunnet Hades i Langeformasjonen er tidligere anslått til mellom 19 og 113 millioner fat oljeekvivalenter. Dette estimatet står uforandret etter boring av denne brønnen. 

Rettighetshaverne vil vurdere å bygge ut ressursene som en undervannsutbygging knyttet opp mot eksisterende innretninger i området, ifølge Oljedirektoratet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. To vellykkede formasjonstester er gjennomført i Garnformasjonen. Maksimum produksjonsrate var på 1,6 millioner Sm3 gass og 885 Sm3 kondensat per strømningsdøgn gjennom en 52/64 tommers dyseåpning.

Primært letemål for brønnen var å avgrense gass-/kondensat-funnet i Garnformasjonen mot sørvest, redusere usikkerheten knyttet til ressursestimatet, og gjennomføre en formasjonstest. I tillegg skulle brønnen undersøke om det er petroleum tilstede i reservoarbergarter i den underliggende Ile-formasjonen i midtre jura.

Brønnen traff på en gasskolonne på totalt om lag 70 meter i Garnformasjonen, hvorav om lag 50 meter med sandstein med varierende reservoaregenskaper fra dårlig til god. Gass-/vann-kontakten ble ikke truffet på. Det ble truffet på flere sandsteinslag med moderat til god reservoarkvalitet, på til sammen om lag 55 meter i Ile-formasjonen, som er vannførende.

Brønnen ble boret av Deepsea Bergen.

Hades/Iris-funnet ligger på Haltenbanken nær Morvin, Kristin-feltet, Heidrun-feltet og Åsgard-feltet hvor Equinor er operatør. Operatørene har allerede inngått en avtale om å samarbeide for å finne den beste løsningen for utbygging og tilknytning av Hades/Iris til eksisterende infrastruktur.

[annonse]

OPERATØRKONFERANSEN
STAVANGER 6.-7. NOVEMBER