Petrogas og Hitecvision med storkjøp på britisk sokkel
Glenn Stangeland
10. juli 2019
Foto: Simon Price, Firstpix/Maersk
Petrogas og Hitecvision med storkjøp på britisk sokkel
Glenn Stangeland
10. juli 2019

Petrogas og HitecVision kjøper en betydelig portefølje av britiske felt av Total Oil UK.

Kjøpet omfatter operatørskap på Quad 15 og Flyndre, en FPSO og en organisasjon på totalt 110 faste og midlertidig ansatte.

Porteføljen har per i dag en dagsproduksjon på rundt 25.000 fat oljeekvivalenter.