(Illustrasjonsfoto: Jonathan Bachman/AP/Equinor)
Planlegger 20-talls brønner på Grand
John Økland
16. november 2018
Planlegger 20-talls brønner på Grand
John Økland
16. november 2018

Equinor ser ut til å ta endelig konseptvalg for utbygging av GRAND senere i år.

Det bekrefter selskapet overfor Petro.no.

Grand omfatter D- og F- Strukturene nord for Grane produksjonsfelt. F-strukturen ble påvist i 2013.

Funnet i D-strukturen ble gjort i 1992 og videre avgrenset i 2014. Siden har man vurdert hva man gjøre med Grand.

– Vi har vurdert en rekke ulike løsninger og nå ser det ut som om vi kommer til å gjennomføre en relativt stor utbygging som en tilknytning til Grane-plattformen.

Det sier Torger Rød, SVP Prosjektutvikling i Equinor til Petro.no.

– Vi ser for oss å bore et 20-talls brønner i en subsea-utbygging. Det er for tidlig å si når vi starter med boringen og utviklingen av Grand, først skal vi ta konseptvalget.

Dermed er det også for tidlig å si noe nøyaktig om når rigg- og subsea-kontrakter kommer i spill.

Etter at avgrensningsboringen var ferdigstilt i 2014 var det anslåtte at funnet kunne være på mellom 30 og 80 millioner fat o.e. Rød ønsker ikke å si mer om størrelsen på funnet nå, men bekrefter at det er jobbet mye med å forstå reservoaret ytterligere.

Grand ligger i lisens PL169, PL027FS og Grane Unit. Partnere i utbyggingen er Equinor Energy AS, Petoro AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS and ConocoPhillips Skandinavia AS.