Krever svar om maktforholdet på norsk sokkel
John Økland
11. februar 2019
Foto: Senterpartiet
Krever svar om maktforholdet på norsk sokkel
John Økland
11. februar 2019

Senterpartiets Geir Pollestad ber nå olje- og energiministeren svare på om han mener det er en ubalanse mellom oljeselskapene og leverandørene på norsk sokkel.

Han vil også vite hva som eventuelt kan gjøres med dette.

Pollestad har sendt et skriftlig spørsmål til Kjell-Børge Freiberg hvor dette kommer frem.

– Eqionor er en stor aktør på norsk sokkel. Det er en pågående debatt der det blir hevdet fra enkelte aktører i leverandørindustrien, særlig blant rederiene, at Equinor presser prisene for hardt. For Norge som oljenasjon er det viktig at vi har aktivitet i hele verdikjeden. Dette tilsier at både oljeselskapet og leverandørindustrien bør holde litt igjen, enter det er press eller ledig kapasitet i markedet, skriver han.

Petro.no følger opp når Freiberg svarer.