Renser tette rør med CO2 – nå vil de kjøre pilot på norsk sokkel
Glenn Stangeland
4. desember 2018
Foto: Glenn Stangeland
Renser tette rør med CO2 – nå vil de kjøre pilot på norsk sokkel
Glenn Stangeland
4. desember 2018

Sandnes-selskapet Servtech har bistått danske Ocean Team Group i utviklingen av en teknikk for å rengjøre rør ved hjelp av CO2. 

Tette injeksjonsrør og kontrollinjer er et stort problem, og per i dag løses dette stort sett ved bruk av kjemikalier eller tradisjonell brønnintervensjon. 

Sykehus bruker CO2 til rengjøring 
Men ifølge Servtech har CO2 store konkurransefordeler sammenliknet med disse metodene. 

– Det er betydelig rimeligere og mer miljøvennlig enn bruk av kjemikalier og intervensjon. CO2 er et effektivt rensemiddel, som blant annet brukes på sykehus. I tette rør trenger CO2 inn i porene og legger seg under skitten. Når CO2-en deretter ekspanderer, graver den med seg og fjerner alt dette. Trykktap er heller ikke et problem, siden gassen er i kontinuerlig bevegelse, noe som betyr at vi effektivt kan rengjøre svært lange rør, sier Kjetil Pundsnes, daglig leder i Servtech AS. 

Metoden kan også brukes til tømming og rensing av enveis-rør, såkalt back-flushing. 

– Den bør kjøres mens produksjonen går. Da er rørstrekkene varme, noe som hjelper til å løse opp blokaden. Dermed slipper oljeselskapene dyre stans i produksjonen, sier teknisk salgssjef Bjørn Odin Njå. 

Den nye metoden, som bruker CO2 i superkritisk eller flytende form, er blant annet benyttet ved rengjøring av en kontrollkabel mellom plattformene Ravn og A6-A for Wintershall på dansk sokkel.

Fikk innovasjonspris
Enn så lenge er metoden fortsatt ikke testet ut i Norge, men Pundsnes håper dette er nært forestående. Og innovasjonsprisen Ocean Team nylig fikk av ICoTA for denne teknologien, har allerede vist seg å bli en døråpner.  

– Vi er i dialog med flere aktører og er klare til å bevise at metoden fungerer også i Norge. Equinor er blant selskapene som er kommet lengst, og vi håper å få på plass en pilot for dem i løpet av 2019.

Selv om CO2-rensing er nytt og spennende, så er det et annet produkt som enn så lenge sørger for inntektene i selskapet. Salg og service av akkumulatorer er nemlig Servtech sin kjernevirksomhet. 

– Nedturen vi har vært gjennom viste med all tydelighet behovet for å ha flere bein å stå på. Derfor bruker vi mye tid og ressurser på å utvikle ny teknologi og nye metoder å jobbe på, sier Pundsnes.