Rør på ett tonn landet på gangvei – Ptil gransker
Glenn Stangeland
16. november 2018
Rør på ett tonn landet på gangvei – Ptil gransker
Glenn Stangeland
16. november 2018

Ptil har besluttet å iverksette gransking av en hendelse med fallende gjenstand på Maersk Invincible 11. november.

Riggen arbeider for tiden for Aker BP på Valhallfeltet.

Hendelsen skjedde i boremodulen til Maersk Invincible. To borerørsseksjoner med pakning («swell packer stands») løsnet fra fingerbordet og gled fra ene siden av boretårnet til den andre og landet inn på en gangvei.

Vekten av hver av rørseksjonene er oppgitt til ett tonn.

Det er ikke meldt om personskade som følge av hendelsen.

Ptil har besluttet å granske hendelsen, og et granskingslag reiser nå ut til innretningen for å gjøre undersøkelser.

Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet, beskrive faktisk og potensiell konsekvens og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker, for å bidra til læring og erfaringsoverføring.