Sliter med å få lønnsomhet i Garantiana – OED krever PUD i 2022
Glenn Stangeland
31. mai 2019
Foto: Equinor
Sliter med å få lønnsomhet i Garantiana – OED krever PUD i 2022
Glenn Stangeland
31. mai 2019

Da Equinor kjøpte Total ut av Martin Linge-utbyggingen, overtok selskapet samtidig operatørskapet for Garantiana-funnet.

Total hadde planer om å levere en utbyggingsplan i løpet av 2019, men ifølge dokumenter petro.no har fått innsyn i, blir utbyggingen utsatt. Om den i det hele tatt lar seg gjennomføre.

«Ifølge operatøren har studier vist at det er utfordrende å finne utbyggingsløsninger som ivaretar ressursgrunnlaget på en helhetlig og robust måte innenfor eksisterende arbeidsforpliktelser», skriver Olje- og energidepartementet i et brev til Equinor.

Knyttes til Gullfaks B?

Equinor trenger mer tid for å «vurdere det totale ressurspotensialet i området, eventuelt behov for videre lete- eller avgrensningsbrønner, samt utrede alternative utbyggingsløsninger og gjøre teknologikvalifisering.»

Etter det petro.no kjenner til, skal tilknytning til Gullfaks B være ett av alternativene som vurderes for Garantiana.

Krever PUD i 2022

Equinor har fått innvilget en utsettelse, men OED krever samtidig at eierne innen 19. februar 2021 tar stilling til om det skal utarbeides en PUD for funnet. Og at denne PUD-en eventuelt leveres innen 19. februar 2022. Dersom dette ikke skjer, vil dagens eiere miste lisensen. 

Samtidig stilles det krav til boring av en letebrønn og videre fremdrift frem mot PUD for eventuelle funn i nabolisensene 554B og 554C.