Søker om å få ta i bruk Sverdrup-hotellet tidligere
Glenn Stangeland
1. mars 2019
Foto: Equinor ASA
Søker om å få ta i bruk Sverdrup-hotellet tidligere
Glenn Stangeland
1. mars 2019

Equinor har søkt Petroleumstilsynet om å få ta i bruk boligkvarteret på Johan Sverdrup én måned tidligere enn opprinnelig planlagt.

I samtykkesøknaden har Equinor oppgitt at prosjektet hadde en målsetning om å ta i bruk LQ som boligenhet innen 1. mai 2019. Nå har selskapet søkt om å få fremskyndet dette til 5. april.

«Etter installasjon av P1, LQ og broer i mars 2019 planlegger vi for en intensiv periode med offshore aktiviteter og ønsker å utnytte det maksimale av kapasitetene som kan gjøres tilgjengelig på feltet. Behovet for endringen er i stor grad drevet av at flotellet Safe Zephyrus vil gå fra feltet 05.05.19 til annet oppdrag og vi ønsker å få utført mest mulig arbeid før dette», skriver selskapet i søknaden.