Solberg til Elvestuen: – Vi har ingen plan om å verne Barentshavet
NTB
NTB
3. september 2019
Foto: Kilian Munch/Norsk olje og gass
Solberg til Elvestuen: – Vi har ingen plan om å verne Barentshavet
NTB
NTB
3. september 2019

Ola Elvestuen uttalte til Dagbladet forrige uke at «Barentshavet nord må få varig vern og grensen for iskanten må flyttes sørover».

Overfor Dagens Næringsliv gjør statsminister Erna Solberg det klart at Elvestuen snakker om Venstres synspunkter i synet på oljeaktivitet i nord.

– Vi har ingen plan om å verne Barentshavet, sier Solberg.

Solberg slår fast at med unntak av 50-kilometersbeltet rundt iskanten i Barentshavet, skal det legges til rette for oljeaktivitet. Hun sier at hvis det ikke skulle bli leting og drilling, er det ikke på grunn av klimaet, men mangel på funn eller rene lønnsomhetskrav som markedet styrer selv, skriver avisen.

Solberg sier regjeringen skal følge det faglige rådet om hvor iskanten skal gå, som blir klart i en forvaltningsplan for Barentshavet som legges fram neste år.

– Vi skal forholde oss til iskanten, og den kan flytte seg. Derfor skal vi ha et faglig godt grunnlag for hvor det kan være aktivitet. Dette rike beltet av dyr og planktonliv bør vernes, sier Solberg.

Definisjonen av iskanten er forstått som grensen for områder der det er mer enn 30 prosent sannsynlighet for sjøis i april måned. Iskanten er biologisk viktig, ikke minst fordi det foregår en intens produksjon av planteplankton der. Dyreplankton, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl utnytter dette, og de samles rundt iskanten.