TechnipFMC tildelt storkontrakt med Lundin
Pressemelding
29. januar 2019
Foto: Lundin Norway
TechnipFMC tildelt storkontrakt med Lundin
Pressemelding
29. januar 2019

TechnipFMC tildeles kontrakt for design, innkjøp, fabrikasjon og installasjon i forbindelse med utbygging av Luno II-feltet, og utviklingen av Rolvsnes-funnet. Luno II og Rolvsnes ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen og skal knyttes til Edvard Grieg-plattformen.

Det skriver Lundin i en pressemelding.

De to prosjektene befester Lundin Norway sin ledende rolle i utviklingen av Utsirahøyden som et av de viktigste områdene for produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Edvard Grieg-plattformen ble designet og bygget som et feltsenter. Dette er en investering vi nå kan kapitalisere på.

Luno II ble påvist i 2013 og ligger i lisens PL 359, om lag 15 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet. Feltet skal utvikles med en havbunnsinstallasjon. Brønnstrømmen vil bli sendt til Edvard Grieg-plattformen for prosessering og videre transport.

TechnipFMC har jobbet integrert med Lundin også i FEED-fasen for Luno II og Rolvsnes. Denne kontraktstildelingen blir dermed en forlengelse av dette arbeidet. TechnipFMC skal levere alle elementer som skal installeres på havbunnen. Både SPS (subsea produksjonssystemer) og SURF (subsea umbilicals, risers & flowlines).

Rolvsnes-funnet ble gjort i 2009 i lisens PL 338C som ligger mellom Edvard Grieg og Luno II. Reservoaret på Rolvsnes ligger i oppsprukket og forvitret grunnfjell. Dette er en reservoartype det ikke er produsert fra på norsk sokkel tidligere. For å samle mer informasjon er det planlagt en langtids produksjonstest i 2020. TechnipFMC skal levere nødvendig utstyr til denne testen.

Lundin Norway er operatør for både Luno II og Rolvsnes. Eierandel i Luno II er 65%. Lisenspartnere er OMV (20%) og Wintershall (15%). Vår eierandel i Rolvsnes er 50%*, mens lisenspartnere er Lime Petroleum (30%*) og OMV (20%)

Ressursanslaget av Luno II er estimert til mellom 40 og 100 millioner fat oljeekvivalenter. Ressursanslag for Rolvsnes ligger mellom 14 og 78 millioner fat oljeekvivalenter.