To fingerbrudd og arbeider som falt ned fra leider – uhellene i uke 21
Glenn Stangeland
18. juli 2019
DCIM100MEDIADJI_0046.JPG
To fingerbrudd og arbeider som falt ned fra leider – uhellene i uke 21
Glenn Stangeland
18. juli 2019

18. mai
Equinor
Oseberg
2 av 4 brannpumer operative. En brannpumpe (dieselmotor) var ute grunnet vedlikehold og en pumpe ble utestengt etter testkjøring av dieselmotor. Beredskapsfartøy med definert «FiFi» er posisjonert nær plattform. Utbedring av brannpumpe dieselmotorer pågår.

16. mai
Equinor
Troll C

Troll C var nedstengt og trykkavlastet på grunn av mottak av ny gassmodul. Kl. 22:30 fikk vi utfall av hovedkraft. TRC kom raskt på nødkraft. GA ble aktivert manuelt fra SKR. Personell mønstret iht instr. Hovedkraft ble startet og situasjonen normalisert

19. mai
Equinor
Snorre A
Tidligdeteksjon av røyk ble aktivert i instrumentrom P-17, og SKR varslet ARL iht standard rutine. De meldte om lukt av svidd gummi i aktuelt rom. En ny røykdetektor for tidligvarsel kom deretter inn i et annet rom, dette medførte mønstringsalarm iht DFU3. ARL gikk samtidig til vifterom for å søke etter en felles kilde som kunne gi disse røykdeteksjoner. Det ene viftesettet blir stanset, og røyken opphørte umiddelbart. Nærmere undersøkelser avdekket at det har vært varmgang i viftelager og vifteremmer. Dette medførte at røyk kom inn i HVAC system.

18. mai
Equinor
Gina Krog/Maersk Integrator
Person skulle klatre ned leider, og mistet håndgrep. Han falt da fra ca. 2,3 meters nivå ,og ned til dekk. Han landet med baken/ryggen mot styreskinne som er montert på dekket. Han ble liggende på dekk, og fikk hjelp av arbeidskollegaer, som kontakter sykepleier,og deretter transportert til hospital.

19. mai
Equinor
Gina Krog/Maersk Integrator
Under planlagt vedlikehold av bulklasting-system, skulle endelokk på «rockcatcher» (filterenhet) demonteres. Ifbm operasjonen løsnet endelokket og falt til underliggende nivå 4,7 meter lavere ned. Endelokket landet oppi en åpen avfalls kontainer. Vekt på pluggen er 6,5 kg. Hendelsen granskes.

16. mai
Gassco
Kollsnes
Klemskade ved pig handtering, medførte brudd i finger.

22. mai
Equinor
Norne
Kl. 07:00 En linjegassdetektor på turret lokalisert nær inntaket til ventilasjonssystemet ga gassalarm og påfølgende automatisk generell alarm. Ventilasjonsanlegget på turret, som sørger for overtrykk i utstyrs- og tavlerom stoppet, og spjeldene lukket seg. Beredskapssituasjon med DFU 1 – Olje og gasslekkasje ble initiert. Kl. 07:29 Alt personell var talt opp, ingen savnet. Kl. 07:39 Område sjekket ut, ingen gasslekkasje identifisert. Linjegass detektor lokalisert og feil på detektor var avdekket. Ventilasjonsanlegget ble tilbakesatt i manuell drift, mens feilsøking på fortsatte. Kl 08:16 Brann og gass systemet var sjekket ut, og normalisering ble startet. Kl 08:28 Situasjonen var under kontroll, og beredskapssituasjonen ble avsluttet. Alarm fra linjegassdetektoren forårsaket generell alarm og stopp i ventilasjonssystemet, men ikke produksjonsstans. Behov for stans av produksjon ble løpende vurdert gjennom hendelsen.

21. mai
Equinor
Johan Sverdrup
Melder hendelsen grunnet aktivert NAS1 og generell alarm med aktivering av beredskapsorganisasjonen og mønstring av personell. Det var i realiteten ingen reell fare eller ulykkes situasjon. Fikk en hendelse med kortslutning i trafo i forbindelse med testing som medførte at VSD (variabel speed drive) til HVAC viftene falt ut. Dette førte til at hovedkraft (Strøm fra land) falt ut. I tillegg ble NAS1 utløst med generell alarm på grunn av en funksjon i logikken som fungerer slik at NAS1 på P1 blir aktivert dersom man mister overtrykk i mekanisk verksted. Denne funksjon skal for øvrig endres til tennkildekontroll og ikke NAS1. Nødstrøm fungerte og det var derfor ikke en hendelse med totalt strømutfall. POB på feltet var 997 personer. Mønstringen fungerte som den skulle. Vi er fortsatt i kald fase på JSF uten HC i anlegget.

21. mai
Equinor
Korpfjell/West Hercules
Etter pre-sjekk av Wireline loggeutstyr pakket to operatører utstyr tilbake i lagringshylle. Loggeutstyret ble løftet opp i lagringshylle ved hjelp av en kjetting talje ratet til 500 kg. Da det ene loggeutstyret (2,5 m langt og +/- 60 kg) var på plass i hyllen på den ene siden og omtrent 10 cm fra riktig høyde på den andre siden gikk den ene operatøren bort for å løfte på plass utstyret i hyllen manuelt. Operatørens lille finger på høyre hånd ble da klemt mellom to endestykker på loggeutstyr. Operatør gikk til sykepleier ombord og ble senere sendt til Kirkenes der røntgen påviste brudd i finger.

23. mai
Equinor
Trestakk/Transocean Enabler
Under boring av 12 1⁄4″ seksjon ble generell alarm utløst kl 14:10 pga HC gass registrert over 20% LEL i shaker vifter. Pumping i brønnen ble umiddelbart stanset for å unngå mer gass på overflaten. Personell ble mønstret ihht instruks i messe / dagligrom. Maks avlest gasskonsentrasjon var 25% LEL i shaker vifter, etter at pumpene var stoppet gikk gasskonsentrasjonen i luft ned. Brønnen var stabil, BOP ble derfor ikke stengt. Konkluderte med at mye frigjort gass fra borekaks i den oljebasert muden var sannsynlig årsak til avlesningene. Startet derfor pumpene med lav rate og observerte som forventet høyt gassinnhold i mud og noe gass i shaker vifter. Gassinnhold i mud gikk ned mot normale verdier. Avsluttet mønstring og fortsatte boreoperasjon ihht plan. Siden begge barrierer til enhver tid har vært intakt regnes ikke dette som brønnhendelse, derfor er «andre hendelser» valgt under utfyllende opplysninger.

19. mai
Equinor
Åsgard A/Edda Freya
A new ROV electrical motor was megged before being installed on Constructor 5 – motor was secured to a wooden Euro pallet. One person holding the ground lead connected to the motor can with one hand and holding one of the megger testing pins touching the uninsulated lead with the other hand. Another person, the IP, held the other megger testing pin onto the uninsulated part of one of the three phase leads and using his other hand to hold this phase lead – on the insulated part of it. His foot was in contact with the motor can. He then accidentaly came in contact with the testing pin and got a short electric shock. Megging was performed with 5000V and low current of 0.1mA. IP was wearing nitrile gloves.

26. april
Equinor
Mongstad
I forbindelse med annet arbeid i anlegg 1200 ble det oppdaget at det manglet en del bolter og at noen bolter var knekt på flens rundt frittstående skorstein på toppen av ovn H-1202. Det viser seg at 16 av totalt 24 bolter manglet eller var alvorlig svekket av korrosjon. Samtlige bolter er erstattet / byttet ut. Det har vært gjort en omfattende teknisk avklaring for å klarlegge potensialet i hendelsen. Det er ikke utløst fallenergi i avdekking av manglende bolter. Hendelsen er rapportert som tilstand.

23. mai
Equinor
Sleipner A
Klokken 16:20 ble generell alarm automatisk aktivert av 2 røykdetektorer på UBIS-dekk i modul D22. Beredskapsorganisasjon og personell mønstret i hht alarminstruks. Det ble etter få minutter avklart at deteksjonen skyldes vanndamp fra en høytrykkspylejobb i området. Området ble sjekket og klarert, og mønstring avblåst.