Ukens uhell: Alarmer, teknisk feil og skilt som falt
John Økland
25. juni 2019
Ukens uhell: Alarmer, teknisk feil og skilt som falt
John Økland
25. juni 2019

28.04.19
Equinor
Gullfaks A
Mønstring – NAS2 Gullfaks A, grunnet feil i brannvannskid Klokken 02.47 gikk mønstringsalarm, beredskapsorganisasjon mønstret og resterende personell gikk i livbåtene. Deluge var løst ut i M16 og produksjon stanset uten trykkavlastning (NAS2). Utløsningen av deluge skyldes feil i inbal ventil på brannvannskid. Det tok ca.10 min før situasjon var avklart. Feil i brannvannsskid blir nå utbedret, produksjon er i oppstarts sekvens.

28.04.19
Equinor
Statfjord B
Generell alarm ble automatisk utløst kl 13:00. Indikasjon på utløst slukkesystem i C09. Ingen røykdeteksjon i tavlerom. Organisasjonen mønstret. Utsjekk av området konkluderte med systemfeil.

27.04.2019
Equinor
Åsgard A
Utslipp av 20 liter hydraulikkolje til sjø ifm operasjoner med Edda Freya fartøy ved Åsgard A installasjon. Hydraulikk olje er Tellus s2 M22. Icarus verktøy var testet på dekk i forkant av subsea operasjonen uten lekkasje. Lekkasjen skjedde ifm testing av Icarus verktøy subsea før oppstart av operasjonen på riser R-102. ‘Burst O-ring on cardew filter’.

25.04.19
Equinor
Gullfaks A
Under brønnintervensjoner i forbindelse med pre P&A aktivitet den 16. april i brønn SLADDET ble det avdekket hull i SLADDET liner i intervallet fra SLADDET til SLADDET under produksjonspakningen. Hull er lokalisert i et område som er definert som del av primærbarrieren mot SLADDET formasjon og hoved reservoaret. Etter faglige vurderinger de siste dager har dette medført endring av brønnkategorisering til rød i forhold til barrierer mot SLADDET formasjon. Endrede forutsetninger vil medføre ny risikovurdering i forbindelse med videre P&A aktiviteter.

27.04.2019
AkerBP
Skarv
Skilt for rømningsvei falt ned i gangvei. Skiltets vekt var 2,6 kg og fallhøyden til gangveien var 250cm. Skiltet ble funnet på morgenen, trolig falt i løpet av natten.

29.04.19
AkerBP
Deep Sea Stavanger
Ved sjøsikring av STR (Split Tension Ring) forut hadde skadet person plassert sjøsikrings stag i rett posisjon og skulle til å finne bolt som skulle sikre stag til STR. Da falt stag ned på høyre hånd. Hånden kom mellom fallende stag og sparkelist på dekk, og dette medførte at det ble et kutt i hånden som måtte syes med ett sting.

01.05.2019
Equinor
Snorre B
Hele prosessanlegget på SNB var trykkavlastet, tømt for væske og gass og steamet som del av forberedelse til revisjonsstans. Innløpsseparator i område P63 hadde åpne mannlokk (2 stk) for å lufte ut separator etter steaming. Områdeansvarlig observerte at det kom røyk ut av innløpsseparator og meldte dette straks til
SKR. SKR aktiverte generell alarm og vi mønstret iht. alarminstruks. Søk & redningslag kunne bekrefte at det var brann inne i innløpsseparator og satte i gang med å slukke og fylle separatoren med vann. Separator var vannfylt kl 1630. Det ble besluttet å ikke utløse deluge da brannen var inne i separator, og utløst deluge ville vanskeliggjort slukking med slange fra utsiden av separator.

01.05.19
Equinor
Heidrun TLP
Røykutvikling i byssen aktiverte to røykdetektorer og initierte generell alarm (kl 15:29). Det ble raskt avklart at hendelsen var forårsaket av tørrkoking. Situasjonen ble umiddelbart håndtert. Beredskap ble avsluttet ca tre minutter etter at GA ble aktivert.

02-05-2019
Equinor
Askeladden
GA alarm ble utløst kl 05:35. Alarm ble utløst i et manuelt aktiveringspunkt på topp av innredning. Personell om bord mønstret ihht mønstrings- og beredskapsplan, og full POB ble oppnådd etter 10 min. Området ble raskt sjekket ut av ARL, og videre undersøkelse konstaterte feil på manuell bryter for aktivering.

30.04.19
Equinor ASA
Kristin-installasjon
Rutehelikopter HKS403 var på vei fra Heidrun, via Kristin, inn til Kristiansund. Ca kl 18:55, på vei inn mot landing på Kristin, fikk piloter varsel i
cockpit om mulig teknisk feil. Pilotene valgte da å stenge ned maskinen etter landing på Kristin for å verifisere feilmeldingen. Landingen forløp normalt, og alle 17 passasjerer ble satt av på Kristin. Det ble fra pilotenes side avklart mot teknisk støtte på land at varselet ikke var relatert til teknisk feil. Helikopter gikk deretter som planlagt til Kristiansund ca kl 20:20. Etter at helikopter ble stengt ned, ble Equinor 2. linje beredskap informert om utilgjengelig helidekk på Kristin.

29.04.19
OKEA
Draugen
Under testing har vi oppdaget økt forbruk av Subsea kontroll væske som sannsynligvis går til sjø. Forbruket ble oppdaget ifm testing av kontroll systemet i natt til i går og ser ut til å ha startet ca 09:00 mandag 29/4. Foreløpige beregninger indikerer et økt forbruk på ca 0,25 liter/ time. Videre feilsøking vil skje. Subsea væske er Oceanic HW540E (gult) med rester av Oceanic HW540 (Svart) innblandet.

02.05.19
Equinor
Statfjord C
Ved planlagt inspeksjon ble det oppdaget korrosjon og begrensede områder med resttykkelse under minimumskrav på et 18″ oljeproduksjonsrør uten
avstengingsmulighet. Produksjonen ble kontrollert kjørt ned for å forberede for reparasjon.