Utsetter letebrønn og bytter rigg
John Økland
25. februar 2019
Utsetter letebrønn og bytter rigg
John Økland
25. februar 2019

Aker BP utsetter boringen av JK-prospektet i 916.

Letebrønnen var først oppgitt til å bli boret fra november i fjor, men siste nytt er nå at brønnen bores i vår- eller sommersesongen.

Det viser et dokument Petro.no har fått tilgang til.

Oljeselskapet kommer trolig også til å bytte rigg for leteboringen. De hadde egentlig tenkt å benytte Scarabeo 8, men nå varsler de at det vurderes å bruke Deepsea Stavanger i stedet.

Brønnen ligger nord av Johan Sverdrup og sør av Grane.

Boreoperasjonen har en varighet på 20 dager.