Vil ta fra oljeselskapene klimakvoter verdt 600 millioner
Glenn Stangeland
15. april 2019
Illustrasjon: Equinor
Vil ta fra oljeselskapene klimakvoter verdt 600 millioner
Glenn Stangeland
15. april 2019

Miljødirektoratet foreslår en endring i klimakvoteforskriften som vil føre til at tildelingen av vederlagsfrie kvoter til gassproduksjon blir lavere.

«Dette vil medføre at de fleste kvotepliktige virksomheter på norsk sokkel og i underkant av ti fiskeforedlingsvirksomheter på land vil måtte kjøpe en større andel kvoter for oppgjør av sine kvotepliktige utslipp i perioden 2021-2030 sammenlignet med i dag», skriver Miljødirektoratet i et høringsnotat.

Direktoratet anslår at endringen vil koste oljeselskapene rundt 600 millioner kroner:

« Miljødirektoratet gjort et grovt estimat på endringer i tildeling for kvotepliktige virksomheter på norsk sokkel.  Forutsatt at denne aktiviteten forblir uendret fremover, og basert på tildelingsdata for fase III, kommer vi til at samlet antall kvoter tildelt vederlagsfritt til gassproduksjon vil gå ned fra fire til én million årlig fra fase III til IV. Med en antatt kvotepris på 20 euro per kvote og en valutakurs på 10 kr per euro, vil den gjennomsnittlige differansen utgjøre 600 millioner kroner per år.»

Fase III gjelder for perioden 2013-2020. Fase IV gjelder for perioden 2021-2030.

Forslaget er nå sendt på høring og frist for å avgi kommentarer er satt til 27. mai.

Petroleumsvirksomhet til havs: Kvotepliktige utslipp i CO2-ekvivalenter og tildelte klimakvoter (målt i tonn)

Virksomhet Kvotepliktige utslipp Tildelte klimakvoter
Oseberg 1 188 498,00 550 159,00
Åsgard 1 015 765,00 596 366,00
Ekofisk 866 711,00 628 054,00
Gullfaks 905 115,00 465 057,00
Sleipner Vest 772 236,00 529 538,00
Troll Vest (B og C) 697 472,00 409 599,00
Heidrun 378 618,00 188 926,00
Snorre 443 595,00 102 250,00
Norne 377 162,00 117 223,00
Kristin 318 656,00 148 554,00
Visund 267 099,00 146 598,00
Skarv 398 395,00 (I.R.)
Grane 215 865,00 117 034,00
Kvitebjørn 206 320,00 91 264,00
Edvard Grieg 286 814,00 0,00
Alvheim 233 289,00 53 435,00
Brage 181 033,00 82 725,00
Ula 194 456,00 50 587,00
Heimdal 151 658,00 89 282,00
Draugen 193 858,00 38 038,00
Jotun 140 566,00 54 498,00
Veslefrikk 142 737,00 50 351,00
Knarr 174 379,00 (I.R.)
Gjøa 113 650,00 59 003,00
Balder 136 633,00 30 277,00
Njord 3 465,00 89 585,00
Gina Krog 84 296,00 0,00
Martin Linge 71 965,00 (I.R.)
Goliat 64 355,00 (I.R.)
Valhall 10 188,00 41 442,00
Maria 40 057,00 0,00
Gyda 34 705,00 1 453,00
Johan Sverdrup 30 996,00 0,00
Ivar Aasen 26 384,00 0,00
Ormen Lange, undervannsinstallasjon 0,00 23 100,00
Valemon 20 254,00 (I.R.)
Varg 3 714,00 13 193,00
Draupner 13 357,00 (I.R.)
Troll A 7 063,00 2 950,00
Aasta Hansteen 6 698,00 (I.R.)
Brynhild 236,00 (I.R.)

Vederlagsfrie tildelte kvoter er kvoter virksomhetene ikke betaler for. De betaler kun et lite gebyr ved utstedelse av kvotene. Øvrige kvoter virksomheten trenger må de betale for, opplyser Miljødirektoratet til Petro.no.