VTC Offshore vinner ny Wintershall-kontrakt
John Økland
22. november 2018
VTC Offshore vinner ny Wintershall-kontrakt
John Økland
22. november 2018

VTC Offshore er tildelt en ny kontrakt med Wintershall for tjenester innen rigginntak.

Kontrakten strekker seg over tre år, pluss opsjoner på to pluss to år.

Avtalen er en forlengelse av et allerede eksisterende samarbeid mellom de to partene.

Første kontrakten de hadde med Wintershall hadde gyldighet fra juni 2013 til desember 2016. Denne hadde to årlige opsjoner for 2017 og 2018 som begge ble utøvd. Kontrakten ble så avsluttet og nytt anbud ble utlyst. Det er denne avtalen som nå er vunnet.

Kontrakten omfatter tjenester innen inspeksjon, verifikasjon, dokumentgjennomgang, tjenester på verft og konsulent-tjenester.

– Det har vært svært viktig for VTC Offshore å vinne denne kontrakten. Vi opplever Wintershall som en betydelig og profesjonell operatør på den norske sokkelen.

Det sier Geir Gorm Olsen, Managing Director i VTC Offshore til Petro.no.

– Vi har hatt et tett og konstruktivt samarbeid med Wintershall, og jeg tror vi har utfylt hverandres kompetanse på en optimal måte. Dette har bidratt til gode og kontinuerlige forbedringsprosesser som medført en sikker, effektiv og risikobasert rigginntaksprosess. Dette blir også brukt som erfaringsoverføring på tvers til nytte for alle kundene våre. I tillegg tror vi at Wintershall «one team» filosofi har bidratt positivt.

– Hvor mange personer vil den nye avtalen kunne gi arbeid for?

– Dette er vanskelig å gi noen eksakte tall på, men erfaringsmessig anslår vi cirka tre til fem årsverk, basert på tidligere erfaringer.

VTC Offshore jobber nå blant annet med West Mira-prosjektet. Riggen ligger på verft i Korea, men skal til Norge og på kontrakt med Wintershall for boring på NOVA-feltet.

I tilegg bistår de med BOP-oppfølging og verifikasjoner på Transocen Spitsbergen.