Wintershall Dea selger seg ut av Nyhamna og Polarled
Pressemelding
1. oktober 2019
Foto: Shell
Wintershall Dea selger seg ut av Nyhamna og Polarled
Pressemelding
1. oktober 2019

Wintershall Dea selger sin andel på 5,0304% i Nyhamna til CapeOmega og sin andel på 13,255% i Polarled til Solveig Gas Norway.

– Salget av disse andelene er viktig for selskapets verdiskaping gjennom en aktiv porteføljeforvaltning. Transaksjonen gjør det mulig for oss å effektivisere forretningsaktivitetene våre i Norge og fokusere på de delene av porteføljen som har høyere prioritet, sier Mario Mehren, konsernsjef i Wintershall Dea.